Konceptbyggnation inom byggbranschen

Konceptbyggnation kan vara ett ganska svårt ord som man inte har hört talas om så många gånger förut men det börjar bli mer och mer populärt med konceptbyggnation och det effektiviserar byggprocessen, det blir kortare byggtider samt att man även får en bättre ekonomi utav konceptbyggnation.

Vad är konceptbyggnation?

Man kan säga att konceptbyggnation är ett smartare sätt att nyetablera på, man kan komma med förslag på lösningar som gör hela byggprocessen effektivare, förutse vad det kan komma för potentiella problem i framtiden samt agera som ett sorts bollplank så att problem ej ska uppstå. Ibland kan det såklart även uppstå problem och det kan alltid bli fel trots fördelarna. Det är ofta genom samlad kunskap inom olika branscher så som verkstad, dagligvaruhandel, restaurang och drivmedel som man har erfarenhet och kan tillföra kunskap som kan effektivisera och förenkla byggprocessen. Även genom att man många gånger upprepar själva byggprocessen så samlar man kunskap och erfarenheter inom det byggtekniska som gör att man sedan kan lära ut kunskap samt ge råd åt andra som ska syssla med nyetablering.

konceptbyggnation

Vem utför konceptbyggnation?

Konceptbyggnation förekommer överallt och det kvittar om det är restauranger, butiker, bensinstationer eller kontor till exempel. Det är ofta en bra idé med konceptbyggnation när man ska nyetablera någonting och det finns flera olika företag som omfattar detta område. Exempel på några företag som arbetar med konceptbyggnation är RO-gruppen, DC Wäst och Cator. Alla dessa tre är tydligt inriktade på bland annat konceptbyggnation fast de har lite olika mål och visioner. RO-gruppen är ledande på marknaden och anser att framtiden är under uppbyggnad just nu, de har både positiv och negativ kritik. DC Wäst är en nytänkande totalentreprenör och de satsar mycket på att utveckla den svenska byggindustrin medan Cator erbjuder en hel del service till kedjeföretag så som caféer och restauranger – Starbucks och McDonalds.