Organiserad magasinering förhindrar ras och kras

De flesta människor vet hur det går till att förvara både möbler och saker men det finns ett antal smarta knep för en riktigt lyckad magasinering. För en optimal upplevelse och hantering krävs lite enkel planering. Ha alltid med egna verktyg för att underlätta arbetet.

Lådmärkning och kartsystem

Det absolut bästa tipset är helt enkelt att göra upp en skiss över det aktuella förrådet och markera ut var man tänker ställa vad och sedan följa planen. Alternativt görs ritningen i direkt anslutning till själva magasinerandet. Köksartiklar förvaras till exempel i vänstra hörnet etc. För att lyckas med detta krävs också att lådorna från början både packats och märkts tydligt. Skriv eller sätt tydliga etiketter så att det går att läsa vad lådan innehåller. Detta system gör att man snabbt hittar sakerna när man behöver dem.

Öppen mittgång

För att på ett enkelt sätt komma åt de förvarade sakerna såväl ytterst som längst in i förvaringslokalen är det alltid en god idé att lämna fritt i mitten. Detta gör att man har fri tillgång och når överallt. Det är också bra att förvara de saker man använder oftare längst fram.

Maximera utrymmet

Använd den tillgängliga ytan på bästa sätt genom att stapla på höjden. Följ alltid regeln med tyngst i botten samt ömtåligt och lätt högst upp. På detta sätt får man en stabil bas som det går att stapla sig uppåt ifrån. För att förhindra rasrisk bör man aldrig vare sig klättra eller försöka stå på tå för att nå. Förvara en pall direkt i förrådet istället. Detta gör att staplandet når taket utan skador och att man kan plocka ner saker problemfritt.

Skyddsöverdrag och cirkulation

Om hela möbler ska förvaras kan de med fördel staplas ovanpå varandra eller användas för att förvara andra saker i. Detta är en god idé för att ytterligare maximera förvaringen. Tänk på att skydda möblerna med ett överdrag. God cirkulation är viktigt och därför bör man inte trycka upp sakerna mot väggen utan lämna lite plats mellan lådor och vägg.