Fördelar med en digital personalliggare

En personalliggare är ett dokument över vilka som arbetare i en lokal eller på ett bygge. Det är ett väldigt vanligt förekommande inom branscher där personalen är rörlig och till stora delar konsultbaserad. Vanliga branscher som använder sig av en personalliggare är bygg-, restaurang- och frisörbranschen. Reglerna kan variera för hur “liggaren” ska användas, men principen är ofta densamma. Namnet på det företag som driver verksamhet i den berörda lokalen ska alltid stå med, även organisationsnumret är viktigt att skriva in i liggaren. När det kommer till personerna som utför arbete i lokalen så ska för- och efternamn samt personnummer skrivas ut tydligt, men även mellan vilka timmar som den anställde befinner sig i lokalen. Även personer som arbetar för dig utan ersättning, som en familjemedlem eller praktikanter, ska skriva in sig i personalliggaren. Personalliggaren ska alltid finnas framme och tillgänglig när Skatteverket kommer på eventuella besök. Dokumentationen ska sedan finnas sparad i minst 2 år innan den kan kasseras.

digital personalliggare
Tidigare har detta dokument förekommit i pappersformat, men med digitaliseringens frammarsch har även den traditionella personalliggaren förenklats och gjord mer tillgänglig. Fördelarna med en elektronisk personalliggare är många och föregångaren kommer snart vara ett minne blott. Aldrig mer behöver du vara orolig över att din liggare kommer försvinna eller bli förstörd på något sätt. Med en dator eller surfplatta kan dina anställda enkelt fylla i sina uppgifter och vilka tider man har arbetat i lokalen. Det går också att smidigt rapportera sina timmar via en applikation till mobiltelefonen. Ytterligare fördelar med en elektronisk personalliggare är att datan säkert sparas på en server där man kan gå tillbaka och hämta ut uppgifter som Skatteverket kräver. Informationen finns ständigt tillgänglig för och sparas åt dig i 2 år, enligt Skatteverkets direktiv. Det går sedan också att föra över datan till en egen server eller minne om du vill spara den i en ytterligare tidsperiod.