Gå på en hälsoundersökning av din sköldkörtel i Stockholm

adults-1853851_640

Sköldkörteln sitter under adamsäpplet och att ha problem med den är vanligast hos kvinnor och det är många som går obehandlade för att det inte har upptäckt problem. Går du på en hälsoundersökning i Stockholm ingår oftast provtagning där man kan se om det finns obalans eller sköldkörtelrubbningar, ingår det inte så kan man oftast lägga till det. Det finns tre olika tester man kan göra på blodet för att kolla sköldkörteln, TSH som är förkortning på thyroeideastimulerande hormon, T-3 trijodtyronin och tyroxin, T4. Genom att göra de här testerna på en hälsoundersökning i Stockholm kan man vidta nödvändiga åtgärder om det behövs.

Symtomen på att man kan ha brist på sköldkörtelhormoner kan vara, depression, frusenhet, koncentrationssvårigheter och trötthet eller nedsatt ork, detta oftast i tidigt skede. I senare skede kan torr hud och torrt hår, sämre minne och förstoppning var några av symtom som finns. Dock behöver det inte gå så lång om man är noga med att gå på regelbundna hälsoundersökningar i Stockholm.

Behandling av för lite sköldkörtelhormoner är att man behandlar det med hjälp av tabletter, som oftast är en behandling som man kommer behöva fortsättas med hela livet. När man får konstaterat att man har för lite sköldkörtelhormoner på en hälsoundersökning i Stockholm får man gå på regelbundna kontroller hos en läkare för att göra prover och se att det hålls under kontroll. Om man blir gravid kan det rubbas ytterligare och dosen kan behöva ökas men det har din läkare koll på.

När du går på en hälsoundersökning i Stockholm görs även andra tester. Känner du igen dig i någon av de symtom som nämnts ovan behöver det inte betyda att det är fel på din sköldkörtel utan det kan vara andra saker också. Därför är det viktigt att gå på hälsoundersökning i Stockholm så att man kan få undersökt sig och komma fram till vad som är fel.